APEL do mieszkańców powiatu krotoszyńskiego

Starosta Krotoszyński zwraca się z apelem do wszystkich mieszkańców powiatu krotoszyńskiego o podjęcie działań na rzecz ochrony powietrza na terenie naszego powiatu. Za zły stan jakości powietrza odpowiada przede wszystkim tzw. „niska emisja”, która wynika w dużej mierze ze złych przyzwyczajeń ludzi i pewnych standardów ...

Przeczytaj

Dąbrowy Krotoszyńskie w obiektywie Andrzeja Chmielarza

W poniedziałek 13 lutego 2017r. w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im. Arkadego Fiedlera odbył się wernisaż wystawy fotografii „Dąbrowy Krotoszyńskie, Baszków-Rochy w obiektywie Andrzeja Chmielarza”. Autor ma wiele pasji m.in. turystykę, krajoznawstwo, filatelistykę, dobre książki, poznawanie historii i docieranie do nieznanych ...

Przeczytaj

Konkursy na stanowiska dyrektorów

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów następujących placówek: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Konarzewie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie. Ogłoszenie ...

Przeczytaj

Krotoszyński „pośredniak” wśród najlepszych!

Wśród wyróżnionych 16 Powiatowych Urzędów Pracy, które uzyskały w 2016 roku najwyższą skuteczność działań aktywizacyjnych, podejmowanych wobec osób bezrobotnych, znalazł się Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie. Nasz PUP pod względem efektywności zatrudnieniowej zajmuje pierwsze miejsce w Wielkopolsce!   Dyrektor ...

Przeczytaj

Kwalifikacja wojskowa 2017

Rozpoczęła się tegoroczna kwalifikacja wojskowa. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 2017r. (Dz.U. z 2016r. poz.1657),  kwalifikacja wojskowa w 2017r.  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  trwa od ...

Przeczytaj

Normalizacja – nie tylko dla inżynierów…

Wykład pod takim właśnie tytułem odbył się w czwartek, 23 lutego 2017 r., w Bibliotece Publicznej im. A. Fiedlera w Krotoszynie. Autor prezentacji dr inż. Zygmunt Niechoda w przystępny i ciekawy sposób wyjaśnił uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz wielu zebranym gościom jak normy porządkują naszą rzeczywistość. Spotkanie ...

Przeczytaj