Wirtualny spacer po urzędzie

W setną rocznicę powstańczego zrywu

1 stycznia 2019 roku Krotoszyn świętował setną rocznicę wyzwolenia miasta spod panowania niemieckiego zaborcy. Ta pamiętna data oznacza nie tylko moment wybuchu powstania wielkopolskiego, ale także dziejowe wydarzenie, które zdecydowało o włączeniu Ziemi Krotoszyńskiej do Rzeczpospolitej.

Z tej okazji tradycyjnie delegacje samorządów, szkół i organizacji złożyły kwiaty pod pomnikiem powstańców wielkopolskich przy ul. Zdunowskiej w Krotoszynie. W tym roku uroczystości miały jednakże wyjątkowo podniosły i szeroki program. Spod pomnika (prowadzeni przez Krotoszyńską Orkiestrę Dętą, poczty sztandarowe i harcerzy) uczestniczy uroczystości przeszli pod siedzibę starosta powiatowego, gdzie uroczyście odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą fakt, iż to właśnie w tym miejscu niemieccy zarządcy miasta podpisali kapitulację i przekazali miasto w ręce polskiej społeczności. O wydarzeniach tych opowiedział zebranym prezes Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej Antoni Korsak. Warto wspomnieć, iż fundatorem i wykonawcą tablicy jest zakład kamieniarski pana Józefa Januszkiewicza z Sulmierzyc – wieloletniego radnego Rady Powiatu.

Spod starostwa uroczysty pochód przemaszerował na plac Jana Pawła II, gdzie z kolei z inicjatywy historyka dr. Edwarda Jokiela wkopano dąb niepodległości. Następnie – na ulicy Rynkowej uroczyście odsłonięto ławkę niepodległości.

Uroczystości zakończyła Msza święta w kościele pw. św. Jana Chrzciciela, celebrowana przez ks. prałata Aleksandra Genderę.

W imieniu władz samorządowych starosta krotoszyński Stanisław Szczotka i burmistrz Krotoszyna Franciszek Marszałek podziękowali celebransowi oraz wszystkim uczestnikom jubileuszu za liczny udział w tej wyjątkowej uroczystości.

Tekst i zdjęcia: Marzena Wiśniewska