Wirtualny spacer po urzędzie

Ulica Cieszyńskiego uroczyście oddana do użytku!

W czwartek, 20 grudnia 2018 r., odbyło się uroczyste otwarcie ulicy Cieszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim. W oficjalnym otwarciu przebudowanej ulicy udział wzięli między innymi: starosta krotoszyński Stanisław Szczotka, wicestarosta Paweł Radojewski, przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego Juliusz Poczta, burmistrz Koźmina Wielkopolskiego Maciej Bratborski oraz przedstawiciele samorządów powiatu i miasta i gminy Koźmin Wielkopolski.

Informację o realizacji zadania pt. „Przebudowa ulicy Cieszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim od DK nr 15” przedstawił Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.

Inwestycja ta otrzymała dofinansowanie w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 2016 – 2019”. Wartość dotacji z budżetu państwa przekazanej przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki wyniosła 2 335 819 zł.  

Wkład partnera tj. Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski wyniesie 1 497 187 zł. Całkowita wartość inwestycji to 5 376 056 zł.

W wyniku realizacji zadania przebudowano ulicę Cieszyńskiego na długości 1166 mb. 

Tekst: PZD  Zdjęcia: Mikołaj Petrykanin