Wirtualny spacer po urzędzie

Konarzewskie Jasełka

Uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. J. Twardowskiego  w Konarzewie wystawili dla zaproszonych gości, rodziców, społeczności lokalnej JASEŁKA. Na przedstawieniu pojawili się przedstawiciele władz, przyjaciele naszego Ośrodka, a wśród nich: Starosta Krotoszyński Stanisław Szczotka, Przewodniczący Rady Powiatu Juliusz Poczta, Miłosz Zwierzyk - członek Zarządu Powiatu, Dariusz Dębicki - Burmistrz Sulmierzyc, dyrektorzy powiatowych placówek oświatowych, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zdunach siostra Anna Wojciechowska, przedstawiciel TP PKN Orlen Tomasz Ogórek, mieszkańcy Konarzewa oraz rodzice i opiekunowie uczniów. 

Spotkanie odbyło się w środę, 18 grudnia. Podczas jasełek uczniowie starali się zwrócić uwagę na konieczność czynienia dobra, aby zasłużyć na niebo oraz na konieczność nawrócenia, bo każdy, kto żałuje swoich złych uczynków, ma szansę na zbawienie, trzeba tylko chcieć.

Uczniowie porwali całą salę do wspólnego śpiewu kolęd i pastorałek, a podczas występu wykorzystali gesty Programu Rozwoju Komunikacji Makaton.

Tekst i zdjęcia: SOSW Konarzew