Wirtualny spacer po urzędzie

Nauczycielskie warsztaty w ramach projektu UE

9 stycznia 2020 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie miało miejsce spotkanie nauczycielskiej sieci doskonalenia „Praca z uczniem metodą eksperymentu”, do której należy 8 nauczycieli ze szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Krotoszyński.

Ma to związek z realizowanym przez Powiat projektem unijnym w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej,  Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne -projekty konkursowe „Moje kompetencje - moja przyszłość" – rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego.

Szkolenie prowadzone przez eksperta, panią Urszulę Woźniak, miało charakter warsztatowy. Uczestnicy spotkania pracowali metodą eksperymentu w pracowni chemicznej
i fizycznej. Mieli okazję przekonać się, że aktywna postawa podczas zajęć zwiększa zainteresowanie zadaniem, motywację do pracy, wyzwala kreatywność i zaangażowanie. 

Kolejne spotkanie w marcu, ale do tego czasu uczestnicy sieci dzielą się wiedzą, pracując na platformie www.doskonaleniewsieci.pl.

Tekst i zdjęcia: I. Nowacka